för dig som vill ha svar direkt…

Jengla Omsorg

Jengla Omsorg / Jengla Assistans i Stenungsund

Jengla Omsorg är ett litet, privatägt, assistansbolag som har ett stort personligt engagemang. Många av oss som jobbar på Jengla har asssistansbolag personlig assistans stenungsundegna anhöriga med funktionsnedsättningar. Vi vet hur det är att leva med personlig assistans i det egna hemmet och har lätt för att ta assistansanvändarens perspektiv i olika frågor. Vi vet också hur viktigt det är att de personliga assistenterna matchas mot den de skall jobba med.

Därför låter vi våra assistansanvändare vara delaktiga i processen kring både rekrytering, ansvarsfördelning och budgetarbete. Vi vill att alla personliga assistenter som jobbar hos ska känns sig sedda, blir lyssnade på och dessutom få den utbildning och handledning som krävs för att de skall kunna göra ett riktigt gott jobb och kunna införliva våra assistansanvändares förväntningar.

Jengla Omsorg har kontor i Stenungsund, Malmö och Stockholm. Med närheten till våra kunder och via den löpande kontakten med assistansanvändarna och deras företrädare bygger vi personliga relationer med våra uppdragsgivare. Ingen Uppdragschef på Jengla Omsorg är längre bort än ett telefonsamtal och arbetsgrupperna får möta oss varje månad.

Jengla Omsorg stöttar också våra assistansanvändare vid omprövningar, utökningar eller andra förändringar av beslut samt svåra men viktiga möten som lätt blir till avgörande milstolpar i en assistansanvändares liv.

Hemsida

E-post

0768-675 000